Föreläsning - Rättsystemet för asylsökande HBTQI-personer

 
Free Entrance! Sign up here: https://simplesignup.se/event/126403
The guest list is secret, so you can attend anonymously

How do we determine if an individual is an LGBTQI person or not? RFSL Skellefteå invites you to lecture about how the Swedish Migration Agency and the Swedish courts examine sexual orientation, gender identity and gender expressions as grounds for asylum. Aino Gröndahl and Patrick Bazanye are asylum lawyers and public counsels for LGBTQI asylum seekers. In their two-part lecture, they will explain how these trials of asylum seekers work and how the process has changed over time. They will tell us about what the migration authorities want to see in the trial and about the most common reasons for rejection. We will also learn about the Dublin Regulation and what happens after rejection. In addition, Aino and Patrick will tell us what asylum seekers should consider before the required oral interview and what third parties should consider when writing a certificate for an asylum seeker.
After the lecture, Aino and Patrick will offer legal advice to asylum seekers. This is an opportunity for you to ask questions about individual cases or the asylum process.


Fri entré. Anmäl dig här https://simplesignup.se/event/126403
Räcker inte med att tacka ja till detta evenemang.

Hur vet vi om en individ är en HBTQ-person eller inte? RFSL Skellefteå bjuder in till en föreläsning om Migrationsverkets och domstolarnas prövning av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck som asylskäl. Aino Gröndahl och Patrick Bazanye är asylrättsjurister och offentligt biträde för asylsökande HBTQI-personer. Tillsammans kommer de berätta om hur dessa prövningar av asylsökande HBTQI-personer går till och hur den har förändrats över tid. De kommer berätta om vad migrationsmyndigheterna vill se i prövningen och de vanligaste motiveringarna till avslag. Ni kommer även få veta mer om Dublinförordningen och vad som händer efter avslag. Förutom detta går Aino och Patrick in på vad de asylsökande bör tänka på inför den muntliga utredningen och vad utomstående bör tänka på då de ska skriva intyg till den asylsökande.
Efter föreläsningen erbjuder Aino och Patrick juridisk rådgivning till asylsökande. Då finns möjligheten att ställa frågor om enskilda ärenden eller asylprocessen.
  • Quality Hotel Skellefteå Stadshotell
    Stationsgatan 8, Skellefteå
  • Friday Feb 16, 2018
    2pm-4pm
  • Event on Facebook

Location

More events in Helsinki